Ordinačné hodiny

Poskytujeme liečebnopreventívnu starostlivosť
pre deti a dorast od 0 – 28 rokov.

Ordinačné hodiny:
Odbery denne od 7:00 – 7:45,
neobjednané odbery je potrebné deň vopred telefonicky nahlásiť v čase ambulancie.    

Ordinačné hodiny Poprad

Pondelokordinácia
7:00-12:00
Utorokordinácia
9:40-12:15
poradňa
13:00-15:00
Stredaordinácia
7:00-12:15
Štvrtokordinácia
7:00-12:15
poradňa
13:00-15:00
Piatokordinácia
9:40-12:15

Ordinačné hodiny Smokovec

Pondelokordinácia
13:00-16:00
Utorokordinácia
7:30-9:30
Stredaordinácia
13:00-15:00
Štvrtok
Piatokordinácia
7:30-9:30

Do poradne a na prevenciu pacientov objednávame.