Kontakty

POPRAD, L.Svobodu 3782/67 – pri novom kostole, možnosť parkovania
tel: 052/773 3794 , 0944 067 871 – v čase ordinačných hodín

Nový Smokovec, tel: 052/44 22 705, 0944 067 871

www.detskaambulanciapoprad.sk
email: dottorepp@gmail.com

lekár: MUDr. Dagmar Trubačová

sestra: Bc. Eva Barnášová, Mgr. Eva Horváthová